osada

Příroda a životní prostředí

Kolem nás je spousta přírodních krás, které vidíme tak často, že nám možná i zevšedněly. Zkusíme si je trochu připomenout.

Chřástal polní

Chřástal polní

Víte, že se v našem katastru vloni objevil chřástal?

Bylo ho slyšet v minulém roce na louce u lesa směrem k Ratajským rybníkům.

Chřástal polní je pták větší než kos černý s krátkým ocáskem a světle hnědým zbarvením. V letu jsou nápadná rezavě hnědá křídla. Samec, samice a mladí jedinci se navzájem neliší. Žije skrytě a jeho přítomnost zjistíme nejlépe po hlase. Zejména za soumraku a v noci se ozývá nepřetržité dvoutaktní skřehotání „rerrp rerrp“. Obývá vlhké, kosené louky, pole s jetelem nebo vojtěškou, od nížin až do nižších horských poloh. Populace v České republice v poslední době silně klesají. Dnes nalezneme chřástaly polní ve větších počtech naopak spíše v podhorských oblastech, kde přece jen zůstaly vlhké louky dodnes alespoň zčásti zachovány. K takovým místům patří například Šumava. Hnízdí v červnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je umístěno na zemi a tvoří jej důlek v zemi vystlaný stébly a listy. Samice snáší 8 - 12 nažloutlých vajec s červenohnědými skvrnami, na kterých sedí sama po dobu asi 19 dnů a nekrmivá mláďata poté vodí asi 5 týdnů. Živí se hmyzem, pavouky, měkkýši i semeny.

Chřástal polní je tažný pták, ze zimovišť v Africe se vrací počátkem května a odlétá v září až říjnu. V západní Evropě je areál roztříštěný, dále pokračuje přes střední Evropu až daleko do Střední Asie.

Objeví se na louce u nás i letos?

Ratajské rybniky

Přírodní památka Ratajské rybníky

Rybníky s mokřady asi 500 m severovýchodně od města Hlinska.

Katastrální území: Hlinsko v Čechách (okres Chrudim)

Nadmořská výška: 590 – 600 m

Výměra: 11,41 ha

Vyhlášeno: 1990

Soubor společenstev rybníků, mokřadů a vlhkých slatinných luk je cenným biotopem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Modrásek očkovaný

Modrásek očkovaný

Modrásek očkovaný (Phengaris teleius) je druh motýla rodu Phengaris. Je to denní motýl, který se vyznačuje složitým životním cyklem a je považován za myrmekofilního predátora.
Pro rozmnožování a zdárný vývoj potomstva vyžaduje tento druh motýla střídavě vlhké a nehnojené louky, které bývají jednou za rok až dva sečeny. Jeho areál výskytu, který má mít kolísající hladinu spodní vody, se také může nacházet na březích vodních nádrží a říčních toků, stejně jako v terénních prohlubních. Žije pouze na místech, která vyhovují jeho hlavní živné rostlině krvavci totenu, bylině z čeledi růžovitých. V době, kdy tento druh ještě nekvete, se motýl živí nektarem z bobovitých rostlin. Druhou a nutnou podmínkou pro jeho výskyt je vhodné prostředí pro život hostitelských mravenců z rodu Myrmica. V případě narušení životních podmínek jsou modrásci očkovaní schopni jen ztěží se přemístit na jinou lokalitu, nelétají od místa vylíhnutí dále než 2,5 km.
Je krátkověký a jeho potomci se líhnou jen jednou ročně. Dospělí motýli žijí jen krátce, v červenci a srpnu, v době kdy rozkvétá krvavec toten. Živí se sáním jeho nektaru a zároveň kladou vajíčka do květů kulovitého květenství. Požadavky na prostředí i způsob rozmnožování jsou u modráska očkovaného téměř stejné jako u podobného druhu modráska bahenního, s kterým často na jedné lokalitě žijí společně.

Krvavec toten

Krvavec toten

Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) je planě rostoucí rostlina, druh náležející do rodu krvavec. Tato vytrvalá bylina s poněkud neobvyklým květenstvím je rozšířena na severu Eurasie, kde roste od západní Evropy až po Kamčatku, severovýchodní Čínu, Japonsko a následně i v pacifické oblasti Severní Ameriky.
V České republice je krvavec toten téměř na celém území hojný, vyskytuje se od nížin až po horské oblasti, ve vyšších polohách se však objevuje řidčeji.
Krvavec toten obsahuje ve svém oddenku hodně saponinů, tříslovin, flavonoidů a fytoncidních látek. Nálev ze sušeného oddenku se používá se v lidovém léčitelství, působí antisepticky, protizánětlivě, má antibakteriální účinky a staví různá krvácení. Čerstvá nať zase slouží při léčbě nehojících se povrchových ran a křečových žil. Krvavec toten je jedinou živnou rostlinou housenek motýlů modráska očkovaného a modráska bahenního, kteří jsou v České republice považováni za silně ohrožené druhy.