Osada
Průnik vody

Pokračující vysychání studní

Ve středu 31.5.2017 se konala schůzka organizovaná odborem životního prostředí ohledně závěrů hydrogeologického průzkumu fy. Ekomonitor v okolí Pekla.
Od schůzky jsme si slibovali alespoň nějaký postup v řešení nastalé situace.
Bohužel nám nezbývá než konstatovat, že žádný pokrok v řešení problému nenastal.

Proto se s Vámi podělíme alespoň o několik postřehů ze schůzky:

Závěr:

Vedoucí odboru životního prostředí Dr. Šulcová na přímý dotaz: “Jaké další kroky v diskutované věci plánuje.. ” prohlásila, že “Žádné…. ” (s výjimkou shánění hydrogeologa který potvrdí, že studně/vrt je studně/vrt a nikoliv “dekorační studna” jak tvrdí pan Lapáček).
Je tedy vidět, že v dohledné době se postižení spoluobčané - majitelé suchých studní ze strany zodpovědných úřadú města Hlinska jakékoliv podpory nedočkají.