Osada

Záhadný potok - díl druhý

Odběr vzorků tajemného potoka

Psali jsme o tajemném potoku protékajícím středem oblasti postižené suchem. Zcela v ní vyschly studny, které zde existovaly mnoho desítek let.
Také jsme slíbili, že se budeme o tento podivuhodný potok dále zajímat.
Ani jsme netušili jak velký úkol na sebe bereme!?
V krátkosti shrneme podniknuté kroky:

Naše situace byla tedy značně tristní.
Na jednu stranu nás všechny po nocích obtěžoval zápach z vypouštěného odpadu, na druhou stranu nám bylo jasné, že námi odebraný vzorek nebude příslušnými orgány uznán za věrohodný. Fekálie byly vypouštěny výhradně mimo pracovní dobu, a to jak odboru životního prostředí tak i České inspekce životního prostředí. Šanci, že by na místo přijeli po našem oznámení tajně a mimo pracovní dobu, obě instituce ústy svých pracovníků jednoznačně zamítly. (pokud chcete porušovat zákony dělejte to výhradně mimo úřední dobu - máte šanci, že Vám to projde)
Naše fantazie pracovala naplno, uvažovali jsme o zaplacení státního notáře (jest placen přímo a tak pracuje i mimo úřední dobu), který by odsvědčil a následně úředně zapečetil odebraný vzorek. Dokonce jsme byli připraveni takovou akci provést
Nakonec se nám naštěstí podařilo zajistit certifikovanou laboratoř, která vzorek odebrala a zanalyzovala. Výsledek této analýzy Vám předkládáme zde.Protože ne každý z nás je odborníkem na znečištěné odpadní vody, přikládáme velmi jednoduchý popis přítomných znečišťujících látek
Analýzu, kterou máte nyní všichni k dispozici, jsme zaslali i s příslušným podnětem na Českou inspekci životního prostředí dne 7.4.2017. Od té doby inspekce podnět zkoumá, o dalších závěrech zatím nevíme.
Nicméně odběru vzorku byli někteří z nás přítomni, a víme tedy, že tyto “sr..čky” tečou nerušeně kanálem do melioračního páteřního svodu a následně otevřenou vodotečí do Ratajských rybníků, označených státem za přírodní památku, a v souladu s tímto označením chráněných. Toto vše pak probíhá v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.