Osada

S čerty nejsou žerty . . .

O výše uvedeném tvrzení se v sobotu 25.6.2016 mohli přesvědčit osádky dvou osobních vozidel, účastníků již pravděpodobně 5-té (nám známé) dopravní nehody, vzniklé v místě, kde vozidla odbočují do “Pekla”.

Ti z vás, kteří se účastnili veřejné schůze, pořádané Spolkem pláčeme, si jistě pamatují naše otázky ohledně dopravní obslužnosti Volnočasového zařízení i následné zametání problému pod koberec ze strany přítomných starostů.

Chtěli jsme znát odpověď na otázku, jak bude řešena dopravní obslužnost Volnočasového zařízení Medkovy Kopce. Šlo nám především o to, zda relativně masivní doprava bude zatěžovat místní k tomuto účelu zcela nevhodnou komunikaci. Vězte, že stejného oslyšení jsme se dočkali i ze strany stavebního úřadu v Hlinsku, který je za správné řešení dopravní obslužnosti zodpovědný.
Současně jsme již od oslovených odborníků věděli, že odbočení ze silnice 1.třídy na místo mimo komunikaci není možno neřešit (jak se to dosud děje) a je nutné :

 • vybudovat odbočovací a vyjížděcí pruh
 • snížit v uvedeném úseku odpovídajícím způsobem a značením rychlost jízdy


 • Jedinou odpovědí nám bylo prohlášení bývalé vedoucí stavebního úřadu Ing. Kozáčkové, že doprava bude, samozřejmě, vedena jak přes obec, tak i sjezdem z hlavní silnice, a co se týče sjezdu “je přece všechno v pořádku”. Jak nyní vidíme na extrémně zvýšené nehodovosti, není.

  Smutné je, že důsledky (a to jak finanční tak i zdravotní) tohoto vzniklého vysoce nebezpečného úseku nesou, bohužel, účastníci nehod nikoliv úřady. Jejich zodpovědnost a tím i spoluvina je zcela nesporná.

  Abycho vám objasnili nedokonalost řešení, připomínámě několik paragrafů ze silničního zákona.

  § 18
  Rychlost jízdy
  (2) Řidič nesmí
  a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

  § 27
  (1) Řidič nesmí zastavit a stát
  (3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy1) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

  § 23
  Vjíždění na pozemní komunikaci
  (2) Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

  Z uvedeného je vidět, že ať potencionální návštěvníci zvolí jakoukoliv variantu odbočení, vždy se dopouštějí dopravního přestupku. Navrhujeme proto, aby do doby, než kompetentní orgány zareagují na vzniklou situaci, nařídilo vedení “Pekelné společnosti” osamělému čertu, flákajícímu se u problématického odbočení, aby řídil dopravu, a splnil tak požadavek Silničního zákona. Zákon neřeší, zda takovou osobou může být čert, ale předpokládejme, že ano. Volně pobíhající čert u silnice navíc splňuje všechny znaky reklamy, která rozptyluje pozornost řidiče a přispívá rovněž ke zvýšené nehodovosti.

  “nehoda”