Osada

Tajemný potok

Tajemný potok je s největší pravděpodobností výsledek pokračujícího čerpání podzemních vod z podzemní části Volnočasového zařízení Medkovy kopce. Fyzicky to je kanalizační systém nejasného původu, ke kterému se nikdo nehlásí.

Pro výše uvedené tvrzení máme tyto indikace:

  1. do začátku výstavby areálu Peklo v opuštěném potrubí žádná voda netekla
  2. spodní voda čerpaná z volnočasového zařízení měla být původně zasakována a tento zasak řešil oddělený projekt, pro zájemce dostupný k nahlédnutí na stavebním úřadu v Hlinsku (Zákon o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb.)
  3. projekt zasakovacího zařízení byl však investorem neočekávaně zrušen s vysvětlením, že došlo k izolaci podzemní části stavby
  4. oslovení odborníci tvrdí, že takovou izolaci není možné prověst z vnitřku stavby a za dobu cca 3 týdnů
  5. množství tekoucí vody v potrubí se údajnou izolací nijak nezměnilo


Zodpovědný úřad, tedy odbor Životního prostředí městského úřadu Hlinsko, dává od problému ruce pryč. Argumentuje nemožností zjistit, odkud vlastně znečištěná voda vytéká. Podle našeho názoru touto argumentací popírá smysl vlastní existence, tedy dohled nad ochranou našeho životního prostředí.

S ohledem na ochranu životního prostředí jež máme v náplni naší činnosti, se budem snažit dotlačit zodpovědné úřady k činnosti. O postupu Vás budeme informovat na těchto stránkách.